Jazykové kurzy ve skupinách
max. 6 osob, tlumočení, překlady...

 

Kurzy ve školním roce

Ve školním roce 2018-19 byly plně obsazeny (6 dětí ve skupině) dva kurzy pro děti  z 7.-8. tříd ZŠ, které navazovaly na předešlé ročníky a zaměřily se  na  konverzaci (včetně procvičování otázek a frází), výslovnost a intonaci, dále na procvičování přítomných časů, včetně vazby can a would like, dále minulé časy a stupňování přídavných jmen. Nově byl otevřen kurz pro děti z 5.-6.tříd, kde byl kladen důraz na výslovnost, plynulost projevu a větnou stavbu.

 

Díky skvělému ohlasu  dětí i jejich rodičů zařazuje SG ENGLISH proto do svého programu ve školním roce opět dva kurzy pro děti.

 

+420 604 175 986 sgenglish@sgenglish.cz Dolní 3, Žďár nad Sázavou