Jazykové kurzy ve skupinách
max. 6 osob, tlumočení, překlady...

 

Individuální výuka

Cena za 60 min. lekci individuální výuky dle dohody.

Překlady

Cena za 1 normostranu se odvíjí od odbornosti překladu tzn. od 380,- Kč výše.

 

Co je normostrana?

Podle oficiální vyhlášky č. 77/1993 Sb. § 24 odst. 2 je normovaná strana, tedy tzv. normostrana (ns) 1 800 úhozů (tedy znaky včetně mezer
a poznámek pod čarou).

 

K zjištění skutečného počtu normostran posloužíme jednoduchým výpočtem. Zjistíme počet znaků s mezerami a to celé vydělíme 1 800.   Tak získáte počet normostran. Celkový počet znaků ve svém textovém editoru zjistíte pomocí funkce počítáníznaků.

 

Ve verzi Microsoft Word ji naleznete v záložce Revize / Počet slov / Znaky (včetně mezer)

Tlumočení

Cena bude stanovena dle rozsahu a odborného zaměření po dohodě.

Moderování

Moderování společenských a sportovních akcí v angličtině, popř. dalších jazycích po dohodě.

Soudní tlumočení a překlady

Provedeme ověření dokladů, zajistíme tlumočení na svatbách a jiných akcích, kde je nutnost účasti soudního tlumočníka v anglickém i německém jazyce. Cena bude stanovena dle rozsahu a odborného zaměření po dohodě.

 

+420 604 175 986 sgenglish@sgenglish.cz Dolní 3, Žďár nad Sázavou