Jazykové kurzy ve skupinách
max. 6 osob, tlumočení, překlady...

 

Kontakt
Webmaster

Kontaktní email: sgenglish@sgenglish.cz

 

Telefon: +420 604 175 986

 

Adresa: Dolní 3, Žďár nad Sázavou, 59101

             (2. patro nad Active clubem, vchod zezadu)

 

 

Kontaktní email: marek.simkovsky@gmail.com

 

Telefon: +420 739 427 538

 

 

 

Hostující rodilí mluvčí

Hayley Lofthouse, Simon Botten, Marine Saettel, Michelle Le Port

 

Lektoři

Mgr. Radka Gryčová

Email: radka.grycova@sgenglish.cz
Mobil: +420 604 175 986

 

V roce 1995 jsem ukončila studia na UP-PF v Olomouci, obor anglistika. Od té doby vyučuji a zároveň se stále vzdělávám. Úspěšně jsem absolvovala mezinárodní kurz na ITTC v Bournemouthu (GBR) - 1999, na Oriel College Oxford (GBR) – 2001, na LCIC v Londýně (GBR) – 2001 a na ESD v Dublinu (IRL) – 2005. Specializuji se i na moderování kulturních akcí v anglickém jazyce. V roce 2008 jsem moderovala Mistrovství světa v crosscountry.

 

Reference mohou podat:

Petr Brož – fa Petrast Žďár nad Sázavou

Bc. Michaela Valoušková – fa Tokoz Žďár nad Sázavou

Ing.Jiří Kabelka - fa Del a.s., Žďár nad Sázavou

 

I graduated from Palacky University in Olomouc in 1995, completing studies at   Pedagogical Faculty – the English department. I have been teaching English since then and at the same time carrying on various courses for teachers. I passed successfully international courses at ITTC Bournemouth (GBR)- 1999, at   Oriel College Oxford (GBR) – 2001, at LCIC London (GBR) – 2001 and at ESD Dublin (IRL) – 2005. I have been providing private lessons for individuals or groups of different English levels.

 

The references can be provided by:

Prim.  MUDr. Aleš Bílek – Nemocnice Nové Město na Moravě

Petr Brož – fa Petrast Žďár nad Sázavou

Bc. Michaela Valoušková – fa Tokoz Žďár nad Sázavou

Ing.Jiří Kabelka - fa Del a.s., Žďár nad Sázavou

 

 

Mgr. Gabriela Buchtová

Email: gabriela.buchtova@sgenglish.cz

 

Středoškolské vzdělání jsem absolvovala na zdejším státním gymnáziu s rozšířenou výukou anglického a německého jazyka. V letech 2003 – 2007 jsem studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci obor učitelství pro první stupeň ZŠ. V průběhu tohoto studia jsem v roce 2006 vycestovala na jeden semestr do Finského Joensuu jako Erasmus student. Po ukončení vysokoškolských studií jsem nastoupila jako učitelka anglického jazyka na zdejší základní škole, kde vyučuji dodnes. Od roku 2009 se zajímám o mezinárodní projekty Comenius pro studenty a učitele. Díky tomu jsem se svými studenty vycestovala do mnoha zemí Evropské unie. V červenci 2011 jsem absolvovala mezinárodní kurz pro učitele anglického jazyka v Edinburghu, Skotsko a v červenci 2013 v Belfastu, Severní Irsko. V roce 2011 jsem se také vrátila na univerzitu Palackého v Olomouci, kde studuji Anglický jazyk pro ZŠ.  Jako lektorka pro SG English působím od roku 2009.

 

I graduated local grammar school, attending a class with extended lessons of English and German. I studied pedagogy for primary schools at Palacky university from  2003 to 2007. As a university student I had a chance to experience the  exchange programme Erasmus in 2006 when I studied one semester in  Joensuu, Finland. I have been teaching English at local primary school since receiving my university degree. I have been interested in international projects Comenius for students and teachers since 2009. I could travel with my students to different EU countries thanks to the above mentioned programme.  In July 2011 I passed an international course for English teachers in Edinburgh, Scotland and then in July 2013 I took part in a course in Belfast, Northern Ireland. Moreover, in 2011 I took up studies at Palacky University again, where I keep studying English. I have been cooperating with SG ENGLISH since 2009.

 

Mgr. Eva Němcová

Email: eva.nemcova@sgenglish.cz

 

Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity obor francouzština a němčina jsem ukončila v roce 2002. Už během studia jsem vyučovala v kurzech pro veřejnost, takže mám bohaté zkušenosti ve výuce obou jazyků různých věkových skupin. V roce 2001 jsem získala půlroční stipendium na univerzitu v Lorientu ve Francii. Další dvě léta jsem se aktivně účastnila výuky při pořádání letní univerzity v Bretani ve Francii. Mám více jak sedmiletou praxi ve výuce jazyků.

Mgr. Eliška Výmolová

Email: eliska.lacinova@sgenglish.cz

 

Anglický jazyk a literaturu jsem studovala společně s českým jazykem a literaturou na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem v roce 2013 v těchto oborech získala magisterský titul. Při studiu jsem se věnovala také anglickému divadlu a absolvovala jsem kurz Drama ve výuce angličtiny. Už během studia jsem se kromě vyučování češtiny a angličtiny pro různé věkové kategorie s různým zaměřením zabývala i korekturami odborných článků, zejména z oblasti výpočetních technologií. Ze své pedagogické praxe na středních školách mám zkušenosti s mezinárodními jazykovými projekty. V SG English působím s přestávkami od roku 2009.

 

I studied English language and literature together with Czech language and literature at Charles University, Faculty of Education. There I also graduated and got a Master´s degree in these two subjects. While I was studying I was involved in an English theatre group and attended a course on Drama in English teaching. During my studies I was teaching English as a second language to various age groups and to people of various professional interests. I have experience with proofreading of technical articles, especially in the field of ICT, as well.  Because I have been teaching at high schools I, have been also involved in some international language projects. I have been teaching in SG English since 2009.

 

Klára Ptáčková

Kontaktní informace: budou doplněny

 

+420 604 175 986 sgenglish@sgenglish.cz Dolní 3, Žďár nad Sázavou